Datamängder

4 datamängder hittades

None: asuminen työvoima asuntokunnat Datamängd: Open Data Källa: External

 • Helsingin Nuoret alueittain -julkaisujen tilastotaulukot. Nuoret alueittain -julkaisua on tehty Helsingin kaupungin tietokeskuksessa vuosina 2005-2014. Julkaisu sisältää alueelliset tiedot mm. helsinkiläisnuorten...

  Kommuner
  XLS
 • Excel-tiedosto sisältää Vantaa alueittain -julkaisun tilastotaulukot, jotka päivitetään vuosittain. Vantaa alueittain -julkaisuun on tiiviissä muodossa koottu aikasarjoja tärkeimmistä Vantaan osa-alueita kuvaavista...

  Kommuner
  XLSX
 • Helsingin kaupungin kaupunginkanslian kaupunkitutkimus ja -tilastot -yksikön Naiset ja miehet Helsingissä -julkaisussa tarjotaan tilastotietoa naisista ja miehistä sekä heidän elinoloistaan Helsingissä taulukkoina ja...

  Kommuner
  XLS
 • Helsingfors områdesvis beskriver de 8 stordistrikten och 34 distrikten i Helsingfors. På finska, svenska och engelska presenteras huvuddragen i respektive distrikts historia och dess planerade framtid.

  Kommuner
  XLSX XLS
Du har också tillgång till registret via API (se API dokumentation).