Datamängder

2 datamängder hittades

None: etunimi nimistö yleisimmät etunimet etunimet Filformat: xlsx Producent: Digi- ja väestötietovirasto

Du har också tillgång till registret via API (se API dokumentation).