Dataresurser

Populära Nyckelord: markanvändning

2 datamängder hittades

  HRM förbereder varje år en rekommendation om de maximipriser som tillämpas på tomter i huvudstadsregionen där Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) stöder bostadsproduktionen. Målet med arbetet är...

  Kommuner
  WMS
  WFS
  SHP
  TAB

  I artikeln presenteras och beskrivs ett instument som vi utvecklat för att med hjälp av öppna geodatamängder bedöma områdens lämplighet för ett givet ändamål, samt instrumentets applikationer hittills och i framtiden.

  Privatperson
  PDF
Du har också tillgång till registret via API (se API dokumentation).