2 datamängder hittades

Licenser: Lisenssiä ei ole määritelty

 • Kokeilu asunnon ostajien palvelusta

  Hankkeen päätavoitteena oli selvittää millaisia palveluita ja mitä tietoja ostajat tarvitsevat päätöksenteon tueksi sekä mikä merkitys on helppoudella ja saatavuudella. Selvitimme myös voiko tekoälyä ja big dataa...

  Privatperson
  XLSX
 • Kuopion kaupungin palveluseteleiden käyttö

  Kuopion kaupungin vanhusten palveluohjauksen myöntämillä palveluseteleillä ostettujen palvelutuottajien nimet ja summat.

  Kommuner
  XLSX XLXS