1 datamängd hittades

Producenter: Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) Filformat: wfs Taggar: ikä

  • Befolkningsdatanätet innehåller rutspecifika uppgifter om befolkningsantalet, åldersfördelningen och bostadstätheten i huvudstadsregionen. Materialet omfattar åren 1997-2003 och 2008-. Egenskaper Information om de...

    Kommuner
    WMS WFS KML SHP TAB