1 datamängd hittades

Producenter: Helsingin kaupunginkanslia Grupper: Alueet ja kaupungit Filformat: xlsx Taggar: väestö

  • Helsingfors områdesvis

    Helsingfors områdesvis beskriver de 8 stordistrikten och 34 distrikten i Helsingfors. På finska, svenska och engelska presenteras huvuddragen i respektive distrikts historia och dess planerade framtid.

    Kommuner
    XLSX XLS