Namn:
Regeringen & den offentliga sektor
URL:
hallinto-ja-julkinen-sektori
Beskrivning:
Val och omröstning, politik, regering och beslutsfattande, gästfrihet och gåvor, offentlig sektors data, ordförråd
Bildens URL:
2018-07-13-104152.432965Ikonit-AvoinData-Government.svg