Namn:
Bebyggd miljö & infrastruktur
URL:
rakennettu-ymparisto-ja-infrastruktuuri
Beskrivning:
Byggnader och byggande, vägen, järnvägen, elkraftnätet, parker och andra infrastruktur
Bildens URL:
2019-09-19-175340.504144Asuminen-ja-muttaminen.svg