Namn:
Forskning & teknologi
URL:
tiede-ja-teknologia
Beskrivning:
Undersökningar (innehåller enkäter och intervjuundersökningar), forskningsdata och -resultat, teknologi
Bildens URL:
2019-09-19-121410.966337Yritystoiminnan-aloittaminen.svg