Namn:
Befolkning & samhälle
URL:
vaesto-ja-yhteiskunta
Beskrivning:
Befolkningens sammansättning, sysselsättning, socialpolitik, invandring, social trygghet
Bildens URL:
2019-09-19-115848.537030Parisuhde-ja-perhe.svg