Filter
shp

4 datamängder hittades

  Vuonna 2016 toteutettu selvitys perustuu pääosin GTK:n olemassa olevaan geologiseen paikkatietoaineistoon ja tutkimusraportteihin. Näiden lisäksi alueen maapeitepaksuustiedon tarkentamiseen käytettiin tilaajien...

  Kommuner
  SHP

  Lämpliga platser för solpaneler i huvudstadsregionen. Uppgifterna visar potentiella platser för ibruktagning av solpaneler. Materialet presenterar platser som är lämpliga för solpaneler. En del av taket är lämplig för...

  Kommuner
  SHP

  Materialet innehåller solenergins avkastningspotential beräknad per byggnad. Avkastningspotentialen har beräknats utifrån antagandet att byggnadens tak i tillämpliga delar är helt täckt av solpaneler. Uppgifterna...

  Kommuner
  WFS
  SHP
  WMS

  Rak eller reflekterad belysning (nW/cm2/sr) nerifrån och upp nattetid i huvudstadsregionen. Bilderna togs i maj 2014. Materialet har slutförts i Decumanus-projektet med NOAA-satellitbilder som utgångsmaterial och har...

  Kommuner
  WFS
  SHP
  WMS