Filter
rdf linked open data

3 datamängder hittades

  Allmän finländsk ontologi - ALLFO (på finska Yleinen suomalainen ontologia - YSO) är en trespråkig ontologi som innehåller huvudsakligen allmänbegrepp. ALLFO är uppbyggd utifrån de innehållsbeskrivningens behov och...

  Hela landet
  RDF LINKED OPEN DATA
  HTML
  JSON

  Suomalaisten yhteisönimien päivittäminen loppui joulukuussa 2020. Uudet yhteisönimet päivittyvät KANTOon (http://finto.fi/finaf/fi/). Suomalaiset yhteisönimet kattaa Kansalliskirjaston kansallisbibliografian kuvailun...

  Hela landet
  RDF LINKED OPEN DATA
  HTML
  JSON

  ALLFO-orter är en tvåspråkig ortnamnsterminologi för allmänt bruk. ALLFO-orter innehåller begrepp som hänvisar till bebyggelse-, administrativa och andra områden, samt naturgeografiska platser. Begreppen har valts...

  Hela landet
  RDF LINKED OPEN DATA
  HTML
  JSON