Filter

10 datamängder hittades

  Maanmittauslaitoksen Maastotietokanta on koko Suomen kattava maastoa kuvaava aineisto. Sen tärkeimpiä kohderyhmiä ovat liikenneverkko, rakennukset ja rakenteet, hallintorajat, nimistö, maankäyttö, vedet ja...

  Hela landet

  Uppgifter om växtskyddsmedel som godkänts i Finland. Uppgifterna har hämtats från KemiDigi-systemet. Du kan läsa samma information på www.kemidigi.fi. I detta informationsmaterial finns dessutom uppgifter om godkända...

  Hela landet
  JSON

  Kodsystem eller uppsättningar av värden som används i informationsmaterial för växtskyddsmedel och biocider: Kodsystemen är: Anmärkningsord, Växtskyddsmedlets användningsställe, Typ av tillstånd för växtskyddsmedel,...

  Hela landet
  JSON

  Tilastokeskuksen julkaisuarkisto sisältää Suomen virallinen tilasto -sarjassa ilmestyneitä tilastojulkaisuja, Tilastokeskuksen muita julkaisuja sekä tilastoihin liittyvää tausta-aineistoa. Vanhin suomenkielinen...

  Hela landet
  PDF

  Suomen tilastollinen vuosikirja on laaja tilastojen kokoomateos suomalaisista ja suomalaisesta yhteiskunnasta. Vuosikirjassa yhdistyvät uusin tilastotieto ja pitkät aikasarjat yhteiskunnan kehityksestä. Julkaisu...

  Hela landet
  XLXS, PDF

  StatFin on maksuton tietokanta, joka sisältää Suomea koskevaa keskeistä tilastotietoa suomen, ruotsin ja englannin kielellä. Tietotarjontaa laajennetaan kaikilla kolmella kielellä. Tietokannan taulukot on järjestetty...

  Hela landet
  XLSX, CSV, JSON, JSON-STAT, PX

  Metsäalan sanaston käsitekaaviot

  Privatperson
  TIFF

  lmastodieetti.fi -palvelun laskentamallin rajapinta, jolla voit laskea kasvihuonekaasupäästöarvioita arjen tavoista ja valinnoista. Rajapinnasta saat tietoa asumisen ja energian, liikenteen, ruuan, kulutuksen sekä...

  Hela landet
  JSON/REST

  I alkoholnäringsregistret finns följande uppgifter: Serveringsställen för alkoholdrycker Ställen där detaljhandel med alkoholdrycker Grossister av alkoholdrycker och sprit Tillverkare av alkoholdrycker och sprit

  Hela landet
  XLS

  Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus Tiken maatilatilastollinen vuosikirja 2013

  Hela landet
  XLS