4 dataset hittades

 • Upphandlingar av statens ämbetsverk

  Upphandlingar av statens ämbetsverk I materialet ingår samtliga inköpsfakturor i anslutning till statens upphandlingar sedan 2016. Undantag utgör Skyddspolisen, Gränsbevakningsväsendet, Polisstyrelsen samt försvarsministeriets förvaltningsområde, vilkas upphandling inte ingår i materialet. Materialet består av uppgifter på inköpsfakturor från upphandlingar av bokföringsenheter som omfattas av...
  TSV
 • PRS Öppna data

  Öppna data som Patent- och registerstyrelsen (PRS) har publicerat. Vårt gränssnitt för öppna data tillhandahåller kungörelseuppgifter om registreringar gjorda vid handelsregistret . Via vårt gränssnitt för öppna data får du tillgång till data från företags- och organisationsdatasystemet FODS som tillhandahålls av PRS och Skatteförvaltningen.
 • Valtion talouden budjetti

  Talousarviokirjanpidon (TaKP) ja liikekirjanpidon (LKP) mukaisia tietoja valtion taloudesta. Valtion kirjanpitoyksiköiden määrärahat ja niiden käyttö, toiminnan tuotot ja kulut, vastaavan ja vastattavan tase-erät sekä verotulot.
  CSV
 • Yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot

  Yhteisöjen tuloverotuksen tiedoista julkisia ovat tieto verotettavasta tulosta, maksunpannun veron yhteismäärä, ennakoiden yhteismäärä ja veronkannossa maksettava tai palautettava määrä. Yhteisöjen määritelmä sekä tarkempi kuvaus tiedoista löytyy sivulta...
  CSV