177 dataset hittades

 • Kvinnor i Helsingfors i 2004- efter ålder (5-år) och distrikt

  Naiset Helsingissä iän (5-v) mukaan piireittäin ja osa-alueittain vuodesta 2004 alkaen. Sisältää tietoja kunnassa vakituisesti asuvasta väestöstä ikäryhmittäin. Kohdejoukko ja rajaus Väestöllä tarkoitetaan kunnassa vakituisesti asuvaa väestöä. Ne henkilöt, joilla Väestörekisterikeskuksen (VRK) ylläpitämän väestötietojärjestelmän mukaan on kotipaikka kunnassa vuodenvaihteessa, kuuluvat väestöön...
 • Befolkningens ändringar i Helsingfors 2003- efter distrikt

  Väestönmuutokset Helsingissä piireittäin ja osa-alueittain vuodesta 2003 alkaen. Sisältää tietoja kunnassa vakituisesti asuvasta väestöstä ikäryhmittäin. Kuntien välinen tulomuutto Toisesta kunnasta kuntaan muuttaneet henkilöt, jotka on ilmoitettu väestötietojärjestelmään. Yhdellä henkilöllä voi olla tilastossa monta muuttoa vuoden aikana. Opiskelijoiden muutot opiskelupaikkakunnalle on voitu...
 • Befolkning i Helsingfors i 2004- efter ålder (1 år, kumulativ), kön och distrikt

  Helsingin väestö iän (1-v, kumulatiivinen) ja sukupuolen mukaan suurpiireittäin 2004 alkaen. Sisältää tietoja kunnassa vakituisesti asuvasta väestöstä ikäryhmittäin. Kohdejoukko ja rajaus Väestöllä tarkoitetaan kunnassa vakituisesti asuvaa väestöä. Ne henkilöt, joilla Väestörekisterikeskuksen (VRK) ylläpitämän väestötietojärjestelmän mukaan on kotipaikka kunnassa vuodenvaihteessa, kuuluvat...
 • Befolkning i Helsingfors i 2004- efter modersmål, ålder och distrikt

  Helsingin väestö äidinkielen ja iän mukaan suurpiireittäin vuodesta 2004 alkaen. Sisältää tietoja kunnassa vakituisesti asuvasta väestöstä ikäryhmittäin. Kohdejoukko ja rajaus Väestöllä tarkoitetaan kunnassa vakituisesti asuvaa väestöä. Ne henkilöt, joilla Väestörekisterikeskuksen (VRK) ylläpitämän väestötietojärjestelmän mukaan on kotipaikka kunnassa vuodenvaihteessa, kuuluvat väestöön...
 • Enpersons-hushåll i Helsingfors 2004- efter kön, ålder och distrikt

  Yksinasuvat (= yhden hengen asuntokunnat) Helsingissä sukupuolen ja iän mukaan peruspiireittäin vuodesta 2004 alkaen. Sisältää tietoja kunnassa vakituisesti asuvasta väestöstä ikäryhmittäin. Kohdejoukko ja rajaus Asuntokunta Asuntokunnan muodostavat kaikki samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti asuvat henkilöt. Väestön keskusrekisterin mukaan vakinaisesti laitoksissa kirjoilla olevat,...
 • Enkät om servicens tillgänglighet i Vanda stad 2018

  Genom enkäten samlas det in information av invånarna om hur de upplever att stadens tjänster är tillgängliga runtom i staden och hur tjänsternas tillgänglighet kunde förbättras, till exempel genom att det utvecklas olika sätt att sköta ärenden. Med tillgänglighet avses både att e-tjänsterna är lätta att använda och hitta och att det är enkelt att ta sig till servicen (till exempel daghemmet,...
 • Befolkning i Helsingfors i 2004- efter ålder (5-år), modersmål, kön och distrikt

  Helsingin väestö iän (5-v), äidinkielen ja sukupuolen mukaan suurpiireittäin vuodesta 2004 alkaen. Sisältää tietoja kunnassa vakituisesti asuvasta väestöstä ikäryhmittäin. Kohdejoukko ja rajaus Väestöllä tarkoitetaan kunnassa vakituisesti asuvaa väestöä. Ne henkilöt, joilla Väestörekisterikeskuksen (VRK) ylläpitämän väestötietojärjestelmän mukaan on kotipaikka kunnassa vuodenvaihteessa,...
 • Ulkomaan kansalaiset Helsingissä kansalaisuuden sekä syntymäalueen ja sukupuo...

  Ulkomaan kansalaiset Helsingissä kansalaisuuden sekä syntymäalueen ja sukupuolen mukaan vuodesta 2017 alkaen. Sisältää tietoja kunnassa vakituisesti asuvasta väestöstä ikäryhmittäin. Kohdejoukko ja rajaus Väestöllä tarkoitetaan kunnassa vakituisesti asuvaa väestöä. Ne henkilöt, joilla Väestörekisterikeskuksen (VRK) ylläpitämän väestötietojärjestelmän mukaan on kotipaikka kunnassa...
 • Befolkning och utländska människor i Helsingfors i 2004- efter medborgarskap,...

  Helsingin koko väestö ja ulkomaiden kansalaiset kansallisuuden ja iän mukaan suurpiireittäin vuodesta 2004 alkaen. Sisältää tietoja kunnassa vakituisesti asuvasta väestöstä ikäryhmittäin. Kohdejoukko ja rajaus Väestöllä tarkoitetaan kunnassa vakituisesti asuvaa väestöä. Ne henkilöt, joilla Väestörekisterikeskuksen (VRK) ylläpitämän väestötietojärjestelmän mukaan on kotipaikka kunnassa...
 • Hushåll i Helsingfors 2004- efter antal personer och distrikt

  Helsingin asuntokunnat henkilöluvun mukaan piireittäin ja osa-alueittain vuodesta 2004 alkaen. Sisältää tietoja kunnassa vakituisesti asuvasta väestöstä ikäryhmittäin. Tietolähde Henkikirjat 1962-1984, Helsingin väestötietojärjestelmä 1985-1994, Tilastokeskus 1995-. Kohdejoukko ja rajaus Väestöllä tarkoitetaan kunnassa vakituisesti asuvaa väestöä. Ne henkilöt, joilla Väestörekisterikeskuksen...
 • Annat än finsk- och svenskspråkig befolkning i Helsingfors i 2004- efter ålde...

  Helsingin muu kuin suomen- ja ruotsinkielinen väestö viisivuotisikäryhmittäin, siviilisäädyn ja sukupuolen mukaan vuodesta 2004 alkaen. Sisältää tietoja kunnassa vakituisesti asuvasta väestöstä ikäryhmittäin. Kohdejoukko ja rajaus Väestöllä tarkoitetaan kunnassa vakituisesti asuvaa väestöä. Ne henkilöt, joilla Väestörekisterikeskuksen (VRK) ylläpitämän väestötietojärjestelmän mukaan on...
 • Annat än finsk- elle svenskspårkig befolkning i Helsingfors i 2004- efter åld...

  Helsingin muun kuin suomen- tai ruotsinkielinen väestö iän ja sukupuolen mukaan suurpiireittäin vuodesta 2004 alkaen. Sisältää tietoja kunnassa vakituisesti asuvasta väestöstä ikäryhmittäin. Kohdejoukko ja rajaus Väestöllä tarkoitetaan kunnassa vakituisesti asuvaa väestöä. Ne henkilöt, joilla Väestörekisterikeskuksen (VRK) ylläpitämän väestötietojärjestelmän mukaan on kotipaikka kunnassa...
 • Befolkning i Helsingfors i 2004- efter ålder, kön och distrikt

  Helsingin väestö iän ja sukupuolen mukaan suurpiireittäin vuodesta 2004 alkaen. Sisältää tietoja kunnassa vakituisesti asuvasta väestöstä ikäryhmittäin. Kohdejoukko ja rajaus Väestöllä tarkoitetaan kunnassa vakituisesti asuvaa väestöä. Ne henkilöt, joilla Väestörekisterikeskuksen (VRK) ylläpitämän väestötietojärjestelmän mukaan on kotipaikka kunnassa vuodenvaihteessa, kuuluvat väestöön...
 • Kvinnor - Befolkning och utländska människor i Helsingfors i 2004- efter medb...

  Naiset - Helsingin koko väestö ja ulkomaiden kansalaiset kansallisuuden ja iän mukaan suurpiireittäin vuodesta 2004 alkaen. Sisältää tietoja kunnassa vakituisesti asuvasta väestöstä ikäryhmittäin. Kohdejoukko ja rajaus Väestöllä tarkoitetaan kunnassa vakituisesti asuvaa väestöä. Ne henkilöt, joilla Väestörekisterikeskuksen (VRK) ylläpitämän väestötietojärjestelmän mukaan on kotipaikka kunnassa...
 • Utländsk befolkning i Helsingfors i 2004- efter kön, födelseort och medborgar...

  HUOM: Tämän tilaston päivittäminen loppui vuoden 2016 lopussa. Vastaavat tiedot uudella ulkomaalaistaustainen-käsitteellä löytyvät tilastoista Ulkomaalaistaustainen väestö sukupuolen ja taustamaan mukaan sekä Ulkomaan kansalaiset kansalaisuuden sekä syntymäalueen ja sukupuolen mukaan. Helsingin ulkomainen väestö sukupuolen, syntymäpaikan ja kansallisuuden mukaan vuosina 2004-2016. Sisältää...
 • Befolkning i Helsingfors i 2004- efter kön, civilsttånd och distrikt

  Helsingin väestö sukupuolen ja siviilisäädyn mukaan vuodesta 2004 alkaen piireittäin ja osa-alueittain. Sisältää tietoja kunnassa vakituisesti asuvasta väestöstä ikäryhmittäin. Tietolähde Henkikirjat 1962-1984, Helsingin väestötietojärjestelmä 1985-1994, Tilastokeskus 1995-. Kohdejoukko ja rajaus Väestöllä tarkoitetaan kunnassa vakituisesti asuvaa väestöä. Ne henkilöt, joilla...
 • Finskspråkig befolkning i Helsingfors i 2004- efter ålder, civilsttånd och kön

  Helsingin suomenkielinen väestö viisivuotisikäryhmittäin, siviilisäädyn ja sukupuolen mukaan 2004 alkaen. Sisältää tietoja kunnassa vakituisesti asuvasta väestöstä ikäryhmittäin. Kohdejoukko ja rajaus Väestöllä tarkoitetaan kunnassa vakituisesti asuvaa väestöä. Ne henkilöt, joilla Väestörekisterikeskuksen (VRK) ylläpitämän väestötietojärjestelmän mukaan on kotipaikka kunnassa vuodenvaihteessa,...
 • Män - Befolkning och utländska människor i Helsingfors i 2004- efter medborga...

  Miehet - Helsingin koko väestö ja ulkomaiden kansalaiset kansallisuuden ja iän mukaan suurpiireittäin vuodesta 2004 alkaen. Sisältää tietoja kunnassa vakituisesti asuvasta väestöstä ikäryhmittäin. Kohdejoukko ja rajaus Väestöllä tarkoitetaan kunnassa vakituisesti asuvaa väestöä. Ne henkilöt, joilla Väestörekisterikeskuksen (VRK) ylläpitämän väestötietojärjestelmän mukaan on kotipaikka kunnassa...
 • Svenskspråkig befolkning i Helsingfors i 2004- efter ålder, civilsttånd och kön

  Helsingin ruotsinkielinen väestö viisivuotisikäryhmittäin, siviilisäädyn ja sukupuolen mukaan vuodesta 2004 alkaen. Sisältää tietoja kunnassa vakituisesti asuvasta väestöstä ikäryhmittäin. Kohdejoukko ja rajaus Väestöllä tarkoitetaan kunnassa vakituisesti asuvaa väestöä. Ne henkilöt, joilla Väestörekisterikeskuksen (VRK) ylläpitämän väestötietojärjestelmän mukaan on kotipaikka kunnassa...
 • Svenskspårkig befolkning i Helsingfors i 2004- efter ålder och distrikt

  Helsingin ruotsinkielinen väestö iän mukaan piireittäin ja osa-alueittain vuodesta 2004 alkaen. Sisältää tietoja kunnassa vakituisesti asuvasta väestöstä ikäryhmittäin. Tietolähde Henkikirjat 1962-1984, Helsingin väestötietojärjestelmä 1985-1994, Tilastokeskus 1995-. Kohdejoukko ja rajaus Väestöllä tarkoitetaan kunnassa vakituisesti asuvaa väestöä. Ne henkilöt, joilla Väestörekisterikeskuksen...