9 datamängder hittades

Grupper: Liikenne Hallinto ja julkinen sektori

 • Tilastokeskuksen julkaisuarkisto sisältää Suomen virallinen tilasto -sarjassa ilmestyneitä tilastojulkaisuja, Tilastokeskuksen muita julkaisuja sekä tilastoihin liittyvää tausta-aineistoa. Vanhin suomenkielinen...

  Hela landet
  PDF
 • Suomen tilastollinen vuosikirja on laaja tilastojen kokoomateos suomalaisista ja suomalaisesta yhteiskunnasta. Vuosikirjassa yhdistyvät uusin tilastotieto ja pitkät aikasarjat yhteiskunnan kehityksestä. Julkaisu...

  Hela landet
  XLXS, PDF
 • Genom enkäten samlas det in information av invånarna om hur de upplever att stadens tjänster är tillgängliga runtom i staden och hur tjänsternas tillgänglighet kunde förbättras, till exempel genom att det utvecklas...

  Kommuner
  XLSX
 • Helsingfors statistiska årsbok ger en mångsidig statistikbaserad beskrivning av Helsingfors och helsingforsborna. Många tabeller lägger även fram jämförande uppgifter om Huvudstadsregionen, Helsingforsregionen och...

  Kommuner
  XLS
 • Aineisto sisältää asukkaiden näkemyksiä Vantaan kaupungin tulevaisuudesta. Aineisto on koottu verkkokyselyn kautta keväällä 2017. Kyselyaineisto käsittelee asukkaiden tulevaisuuden toiveita sekä näkemyksiä eri...

  Kommuner
  XLSX
 • Statistik om nordiska storstäder från Helsingfors statistika årsbok. Innehåll Areal och folktäthet Folkmängd samt folkmängdsprognos Befolkning efter ålder Folkmängdens förändringar Folkmängd efter kön och civilstånd...

  Kommuner
  XLS
 • Oulun kaupungin ajankohtaisia uutisia, tiedotteita ja tapahtumia rss-muodossa.

  Kommuner
  XML
 • Servicekartan är en öppen informationskanal om Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla städers verksamhetsställen och tjänster. Servicekartan hjälper kommuninvånare att alltid hitta de senaste uppgifterna om de...

  Kommuner
  WFS JSON CSV
 • Vantaan kaupungin tilastollista vuosikirjaa on julkaistu kaupungiksi tulovuodesta 1974 lähtien. Vuosikirja on luonteeltaan kokoomateos, jossa pyritään mahdollisimman kattavasti kuvaamaan Vantaata ja vantaalaisia...

  Kommuner
  XLSX