Filter
json Alueet ja kaupungit

7 datamängder hittades

  Detta datamaterial hänför sig till den dynamiska rapporten 'Mottagare av grundläggande utkomststöd' i FPA:s statistikdatabas Kelasto. I materialet finns antalet mottagare av grundläggande utkomststöd som FPA betalat...

  CSV
  JSON

  Pohjoismaisena yhteistyönä toteutetussa Nordstat-tietokannassa on perustilastoja aikasarjoina Pohjoismaiden suurimmista kaupungeista ja kaupunkiseuduista. Myös koko maan tilastot ovat mukana. Tietokanta sisältää...

  Kommuner
  PXWEB
  JSON

  This dataset is associated with the dynamic report titled 'Basic social assistance paid out by Kela', which is part of the Kelasto statistical database. It includes daily totals for the gross expenditure on basic...

  CSV
  JSON

  Detta datamaterial hänför sig till den dynamiska rapporten 'Mottagare av arbetsmarknadsstöd som delfinansieras av kommunen och utbetalda förmåner ' i FPA:s statistikdatabas Kelasto. Materialet har summerats på...

  CSV
  JSON

  Helsingin historialliset tilastot on kokoelma Helsingin kaupungin historiaa kuvaavia tilastotietoja väestöstä, asuntokunnista, asumisesta, työelämästä ja koulutuksesta. Tilastojen aikasarjat vaihtelevat alkaen...

  Kommuner
  PXWEB
  JSON

  Seudullinen tilastorajapinta mahdollistaa Helsingin seudun aluesarjat -tilastokannassa olevien tilastotietojen hakemisen koneellisesti eri tiedostomuodoissa mm. xlsx, csv, json ja json-stat....

  Kommuner
  PXWEB
  JSON

  Servicekartan är en öppen informationskanal om Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla städers verksamhetsställen och tjänster. Servicekartan hjälper kommuninvånare att alltid hitta de senaste uppgifterna om de...

  Kommuner
  WFS
  CSV
  JSON