Filter
Helsingin kaupunginkanslia

8 datamängder hittades

  Helsingin ja Vantaan kaupungit tekivät keväällä 2017 kyselytutkimuksen, jolla selvitettiin asukkaiden käsityksiä ja asenteita ympäristön tilaan, ympäristönsuojeluun ja kaupungin kehittämiseen liittyen. Kysely...

  Kommuner
  CSV
  XLS

  Helsingfors statistiska årsbok ger en mångsidig statistikbaserad beskrivning av Helsingfors och helsingforsborna. Många tabeller lägger även fram jämförande uppgifter om Huvudstadsregionen, Helsingforsregionen och...

  Kommuner
  XLSX
  XLS

  Helsingin kaupunki on ottanut käyttöön kaksi uuden sukupolven 3D-kaupunkimallia: älykkään semanttisen kaupunkitietomallin ja visuaalisesti korkeatasoisen kolmioverkkomallin. Nämä uuden sukupolven kaupunkimallit...

  Kommuner
  WFS
  GML
  PNG
  JPEG
  NBT
  OBJ
  XLSX

  Statistik om område och miljö från Helsingfors statistika årsbok. Innehåll Areal och folktäthet stordistriktsvis Markägarskap Grönområden förvaltade av Stadsmiljösektorn Luftens temperatur och vattenståndet...

  Kommuner
  XLSX
  XLS

  Statistik om energi- och vattenförsörjning från Helsingfors statistika årsbok. Innehåll Elanskaffning Elförbrukning efter abonnentgrupp Elförbrukning kommunvis Anskaffning och försäljning av fjärrvärme Pumpning,...

  Kommuner
  XLSX
  XLS

  Helsingin historialliset tilastot on kokoelma Helsingin kaupungin historiaa kuvaavia tilastotietoja väestöstä, asuntokunnista, asumisesta, työelämästä ja koulutuksesta. Tilastojen aikasarjat vaihtelevat alkaen...

  Kommuner
  PXWEB
  JSON

  Rajapinta (API) Helsingin kaupungin palautejärjestelmään. Rajapinnan kautta julkaistaan palautteita koskien kaikkia kaupungin toimialoja. Avoimena datana julkaistaan kuitenkin tällä hetkellä (2019) vain alle...

  Kommuner
  XML
  JSON

  Servicekartan är en öppen informationskanal om Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla städers verksamhetsställen och tjänster. Servicekartan hjälper kommuninvånare att alltid hitta de senaste uppgifterna om de...

  Kommuner
  CSV
  WFS
  JSON