Filter
shp

28 datamängder hittades

  Optechin Titan-laserkeilausjärjestelmän pistepilviaineistoa poikkeaa hiukan muista laserkeilausaineistoista siten, että Titan-instrumentissa keilaus tapahtuu samanaikaisesti jopa kolmella erillisellä aallonpituudella...

  Hela landet
  SHP

  Mätpunktsmaterialet omfattar permanenta mätstationer, flyttbara mätstationer och passivinsamlare, samt de årliga genomsnittliga kvävedioxidhalterna (NO2) (μg/m3) som uppmätts i dem under åren 2004-2023. Materialet...

  Kommuner
  TAB
  WFS
  XLSX
  WMS
  SHP

  Data omfattar information om de nuvarande byggda gröna taken, spontant uppkomna gröna tak, samt potentiella gröna tak i huvudstadsregionen. Uppgifterna har tagits fram på ett sådant sätt att man först har identifierat...

  Kommuner
  WFS
  SHP
  WMS

  Lämpliga platser för solpaneler i huvudstadsregionen. Uppgifterna visar potentiella platser för ibruktagning av solpaneler. Materialet presenterar platser som är lämpliga för solpaneler. En del av taket är lämplig för...

  Kommuner
  SHP

  Materialet innehåller solenergins avkastningspotential beräknad per byggnad. Avkastningspotentialen har beräknats utifrån antagandet att byggnadens tak i tillämpliga delar är helt täckt av solpaneler. Uppgifterna...

  Kommuner
  WFS
  SHP
  WMS

  Rak eller reflekterad belysning (nW/cm2/sr) nerifrån och upp nattetid i huvudstadsregionen. Bilderna togs i maj 2014. Materialet har slutförts i Decumanus-projektet med NOAA-satellitbilder som utgångsmaterial och har...

  Kommuner
  WFS
  SHP
  WMS

  Tampereella sijaitsevat luonnonmuistomerkit. Aineisto on muodostettu kuvaruutudigitointina kantakartalla. Aineiston natiivi koordinaattijärjestelmä on ETRS-GK24 (EPSG:3878). Saatavissa myös WMS- ja WFS-palveluna....

  Kommuner
  CSV
  KML
  JSON
  GML
  SHP

  Aineisto sisältää pääkaupunkiseudun (Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen) liikennemeluvyöhykkeet. Aineistossa on eritelty maantie-, tieliikenne-, raideliikenne- ja rautatieliikennemeluvyöhykkeet sekä päivä- ja...

  Kommuner
  SHP