Datamängder

 • Asukastiheys (Tierekisterin tietolaji 233)

  Aineisto kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon. Tiedot tuotetaan keskitetysti VTT:n toimesta käyttäen rakennus- ja huoneistorekisterin asutustietoja. Asukastiheys lasketaan paikkatietoohjelmalla kaikille maanteille....

  Hela landet
 • Levähdysalueiden varusteet (Tierekisterin tietolaji 503)

  Aineisto kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon. Tälle tietolajille inventoidaan levähdysalueiden varusteet. Wc:n varustelu, kunto ja tyhjennys sekä jäteastiat inventoidaan erikseen. Varusteita voidaan tarkastella...

  Hela landet
 • Väyläalue (vesiväyläaineisto)

  Väyläalue on vesiliikenteen käyttöön tarkoitettu väylän reunalinjojen rajaama alue. Väyläalueeseen kuuluvat myös väylän yhteyteen suunnitellut vesiliikenteen erityisalueet, kuten odotus-, kohtaamis- ja kääntöalueet...

  Hela landet
 • Mittarata (Tierekisterin tietolaji 341)

  Aineisto kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon. Tietolajille viedään matkamittareiden tarkistamista varten perustetut mittaradat. Ely varmistaa ajoittain mittaradan asianmukaisuuden ja korjaa kohteen tiedot ajan...

  Hela landet
 • Silta (Tierekisterin tietolaji 261)

  Aineisto kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon. Tierekisteriin otetaan kaikki sillat, joiden ylitse yleiset tiet kulkevat. Myös ns. putkisillat rekisteröidään ellei kyseessä ole vesistöön liittyvä, halkaisijaltaan...

  Hela landet
 • Matkailu- ja museotiet (Tierekisterin tietolaji 146)

  Aineisto kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon. Tällä tietolajilla ilmoitetaan, mikäli tieosuus on museotie tai kuuluu johonkin matkailutieksi määriteltyyn yhden tai useamman tien muodostamaan kokonaisuuteen.

  Hela landet
  WMS WFS
 • Jätehuolto (Tierekisterin tietolaji 505)

  Aineisto kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon. Tälle tietolajille inventoidaan levähdysalueilla olevien jäteastioiden lukumäärät. Jäteastioiden tieosoitteen on oltava sama kuin ao. levähdysalueen. Jäteastiat ja...

  Hela landet
 • Automaattivalvontajaksot (Tierekisterin tietolaji 194)

  Aineisto kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon. Tällä tietolajilla ilmoitetaan poliisin pysyvin valvontavälinein varustetut tieosuudet ja liittymäalueet. Tieosoite määräytyy ko. tieosuuden molemmissa päissä...

  Hela landet
 • Liikennemäärä (Tierekisterin tietolaji 201)

  Aineisto kuvaa Liikennemäärän Väylän ylläpitämillä maanteillä. Moottoriajoneuvojen kokonaismäärä (kpl). Tieto luetaan vuosittain liikennelaskentajärjestelmän kautta, mistä on annettu omat ohjeet. Tieto kuvaa tien...

  Hela landet
 • Navigointilinja (vesiväyläaineisto)

  Navigointilinja osoittaa väylän ohjeellisen ajolinjan. Sisältää Väyläviraston vesiväylärekisteriin merkityt navigointilinjat.

  Hela landet
 • Rautatietasoristeys (Tierekisterin tietolaji 192)

  Aineisto kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon. Rautatietasoristeyksen tieosoite määräytyy ko. väylien keskilinjojen leikkauspisteen mukaan. Rautatietasoristeyksiin luetaan myös ne muutamat tapaukset, joissa...

  Hela landet
 • Varmistetut reitit (Tierekisterin tietolaji 158)

  Aineisto kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon. Tällä tietolajilla ilmoitetaan varareittisuunnitelmien mukaisesti varmistetuille tieosuuksille varareittinumerot, jotka toimiva tieosuuden kiertotienä (yksi tai...

  Hela landet
 • Väylä (vesiväyläaineisto)

  Väylä on päätepisteittensä välille maastoon ja kartalle merkitty yhtenäinen kulkureitti vesialueella. Väylän geometria muodostuu navigointilinjoista ja väyläalueista. Merenkulun turvalaitteet, vesiliikennemerkit,...

  Hela landet
 • Liittymäkielto (Tierekisterin tietolaji 250)

  Aineisto kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon. Tiedot liittymäkiellosta inventoidaan toimistotyönä tiesuunnitelmien tai yksityisteiden liittymä- ja järjestelysuunnitelmien hyväksymis- tai vahvistamispäätöksistä....

  Hela landet
 • Valaistus (Tierekisterin tietolaji 167)

  Tierekisterin valaistus-tietolaji. Kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon. Valaistuksi tieosuudeksi katsotaan 2 tai useamman valaisimen muodostama kokonaisuus tiellä. Käytännössä saattaa esiintyä tapauksia, joissa...

  Hela landet
 • Tien päällyste (Tierekisterin tietolaji 137)

  Aineisto kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon. Tieto rekisteröidään aina, kun tieosuus ensimmäisen kerran päällystetään tai kun päällysteen luokka vaihdetaan toiseksi. Jälkimmäiseen tapaukseen liittyy yleensä myös...

  Hela landet
 • Merenkulun turvalaitteet (vesiväyläaineisto)

  Merenkulun turvalaite on kulkuväylän merkitsemistä tai muuten vesiliikenteen ohjaamista ja turvaamista varten vesialueelle tai rannalle sijoitettu rakenne ja laite. Navigointiin ja väylän merkitsemiseen käytettävien...

  Hela landet
 • Talvinopeusrajoitus (Tierekisterin tietolaji 169)

  Aineisto kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon. Piirit kirjaavat talvinopeusrajoitustiedot päätösten mukaisesti toimistotyönä. Nopeusrajoitukset viedään pitkinä osuuksina, huomioimatta tiekohtaisiin rajoituksiin...

  Hela landet
 • Suoja-alue (Tierekisterin tietolaji 305)

  Aineisto kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon. Tieto inventoidaan toimistotyönä suunnitelma- tms. asiakirjoista ja rekisteröidään vain jos lähimmän ajoradan keskiviivasta mitatusta normaalileveydestä (20 metriä) on...

  Hela landet
 • Päällysteen alustankäsittely (Tierekisterin tietolaji 152)

  Aineisto kattaa Väylän ylläpitämän maantieverkon. Tieto rekisteröidään aina, kun 1-ajorataiselle tielle on molempien kaistojen tai 2-ajorataisella tiellä on kaistan leveydelle tehty toimenpide vanhalle päällysteelle...

  Hela landet