30 datamängder hittades

Filformat: xls

 • Helsingin ja Vantaan ympäristöasennekyselyn vastaukset

  Helsingin ja Vantaan kaupungit tekivät keväällä 2017 kyselytutkimuksen, jolla selvitettiin asukkaiden käsityksiä ja asenteita ympäristön tilaan, ympäristönsuojeluun ja kaupungin kehittämiseen liittyen. Kysely...

  Kommuner
  CSV XLS
 • Helsingfors statistiska årsbok

  Helsingfors statistiska årsbok ger en mångsidig statistikbaserad beskrivning av Helsingfors och helsingforsborna. Många tabeller lägger även fram jämförande uppgifter om Huvudstadsregionen, Helsingforsregionen och...

  Kommuner
  XLS
 • Eduskuntavaalit Helsingissä 2015

  Eduskuntavaalit 2015 Helsingin näkökulmasta, alueelliset erot äänestysaktiivisuudessa ja puolueiden kannatuksessa. Aineiston taulukot Äänestysaktiivisuus eduskuntavaaleissa Helsingissä ja Suomessa 1917-...

  Kommuner
  XLS
 • Helsingfors: Samfärdsel

  Statistik om transport och turism från Helsingfors statistika årsbok. Innehåll Kollektivtrafik i Helsingfors Kostnader för och intäkter av kollektivtrafiken Kollektivtrafiken i Helsingfors, Tammerfors och Åbo...

  Kommuner
  XLS
 • Helsingfors: Utbildning

  Statistik om utbilding från Helsingfors statistika årsbok. Innehåll Barn som åtnjöt småbarnspedagogik Familjer som fått barnvårdsstöd Barn som åtnjöt kommunal småbarnspedagogik, enligt bostadsstordistrikt...

  Kommuner
  XLS
 • Helsingfors: Boende

  Statistik om boende från Helsingfors statistika årsbok. Innehåll Bostäder efter byggnadsår Bostadsbestånd efter hustyp Bostäder efter upplåtelseform Bostadsbestånd efter rumsantal Boendestandard efter rumsantal...

  Kommuner
  XLS
 • Helsingfors: Område och miljö

  Statistik om område och miljö från Helsingfors statistika årsbok. Innehåll Areal och folktäthet stordistriktsvis Markägarskap Grönområden förvaltade av Stadsmiljösektorn Luftens temperatur och vattenståndet...

  Kommuner
  XLS
 • Helsingfors: Hälsoservice och hälsotillstånd

  Statistik om social välfärd från Helsingfors statistika årsbok. Innehåll Personer som fått hälsovård föranstaltad (egen eller köpt) av staden Anlitande av öppenvårdsservice föranstaltad (egen eller köpt) av staden...

  Kommuner
  XLS
 • Helsingfors: Befolkning

  Statistik om befolkning från Helsingfors statistika årsbok. Innehåll Helsingfors befolkning Helsingfors befolkning efter ålder och kön Befolkning samt befolkningsprognos efter distrikt och delområde Befolkning efter...

  Kommuner
  XLS
 • Helsingfors: Social välfärd

  Statistik om Social välfärd från Helsingfors statistika årsbok. Innehåll Barnskydd Familjerådgivningsbyrå Hemservice för barnfamiljer Underhåll och vårdnad av barn FPA-förmåner till barnfamiljer Handikappservice och...

  Kommuner
  XLS
 • Helsingfors: Nordiska storstäder

  Statistik om nordiska storstäder från Helsingfors statistika årsbok. Innehåll Areal och folktäthet Folkmängd samt folkmängdsprognos Befolkning efter ålder Folkmängdens förändringar Folkmängd efter kön och civilstånd...

  Kommuner
  XLS
 • Helsingfors: Stadens ekonomi och personal

  Statistik om stadens ekonomi och personal från Helsingfors statistika årsbok. Innehåll Resultaträkning för Helsingfors stad Affärsverkens resultaträkningar Bolagens resultaträkningar Koncernfinansieringsanalys för...

  Kommuner
  XLS
 • Helsingfors: Rättsväsen och almänn säkerhet

  Statistik om rättsväsen och allmän säkerhet från Helsingfors statistika årsbok. Innehåll Brott som kommit till polisens kännedom i Helsingfors polisdistrikt Utredning av brott som kommit till polisens kännedom i...

  Kommuner
  XLS
 • Helsingfors: Kultur och fritid

  Statistik om kultur och fritid från Helsingfors statistika årsbok. Innehåll Symfoniorkestrarnas konserter Teatrar och opera Circus Dansteatrar och fristående dansgrupper Antal besökare vid turistmål i Helsingfors...

  Kommuner
  XLS
 • Helsingfors: Baltikum och S:t Petersburg

  Statistik om Baltikum och S:t Petersburg från Helsingfors statistika årsbok. Innehåll Areal och folktäthet Folkmängd Befolkning efter ålder och kön Folkmängdens förändringar Förväntat antal levnadsår (återstående...

  Kommuner
  XLS
 • Helsingfors: Näringsverksamheten

  Statistik om näringsverksamheten från Helsingfors statistika årsbok. Innehåll Arbetstillfällen (personer som förvärvsarbetar i Helsingfors) efter näringsgren Arbetstillfällen (personer som förvärvsarbetar i...

  Kommuner
  XLS
 • Helsingfors: Energi- och vattenförsörjning

  Statistik om energi- och vattenförsörjning från Helsingfors statistika årsbok. Innehåll Elanskaffning Elförbrukning efter abonnentgrupp Elförbrukning kommunvis Anskaffning och försäljning av fjärrvärme Pumpning,...

  Kommuner
  XLS
 • Helsingfors: Arbetskraften

  Statistik om arbetskraften från Helsingfors statistika årsbok. Innehåll Arbetskraften och personer utanför arbetskraften distriktsvis Arbetskraften efter näringsgren och ålder Arbetskraften efter utbildningsnivå...

  Kommuner
  XLS
 • Helsingfors: Inkomst och konsumtion

  Statistik om inkomst och skatten från Helsingfors statistika årsbok. Innehåll Inkomsttagare och inkomster efter inkomstklass i Helsingfors Inkomsttagare efter inkomstklass Inkomsttagare efter kön och ålder...

  Kommuner
  XLS
 • Helsingfors: Val

  Statistik om val från Helsingfors statistika årsbok. Innehåll Kommunalvalen: röstberättigade Kommunalvalen: valda stadsfullmäktige Kommunalvalen: godkända röstsedlar Kommunalvalen: partiernas röstandelar...

  Kommuner
  XLS