1 datamängd hittades

None: aluerakenne Datamängd: Open Data Taggar: plankartor

  • Helsingfors plankartor

    Helsingin asemakaavakartat on kokoelma Helsingin kaupungin voimassa olevia ja kumoutuneita asemakaavoja. Asemakaavoilla ja asemakaavan muutoksilla luodaan edellytykset rakentamiselle. Asemakaavalla säädellään, mihin...

    Kommuner
    DGN