Geologian tutkimuskeskus

Beskrivning

Geologian tutkimuskeskus (GTK) on sektoritutkimuslaitos;.Tehtävänämme on tuottaa elinkeinoelämän ja yhteiskunnan tarvitsemaa geologista tietoa, jolla edistetään maankamaran ja sen luonnonvarojen hallittua ja kestävää käyttöä.

Mer information

Regional täckning/Producenttyp Hela landet