Namn:
 
URL:
hameen-ammattikorkeakoulu
Beskrivning:
 
Startsida:
http://www.hamk.fi
Egenskaper:
En organisation inom offentlig förvaltning
Regional täckning/Producenttyp:
region
Bildens URL:
2017-01-20-065127.284342hamklogomv.jpg

Producenthierarki