Helsingin kaupunginkanslia

Filter
dagvård bostadslägenheter arbetslösa befolkning

1 datamängd hittades

    Statistik om Baltikum och S:t Petersburg från Helsingfors statistika årsbok. Innehåll Areal och folktäthet Folkmängd Befolkning efter ålder och kön Folkmängdens förändringar Förväntat antal levnadsår (återstående...

    Kommuner
    XLSX
    XLS