Yksityishenkilöt

Filter
asiakirjahallinto hallinto valmistelu cc-zero-1.0

1 datamängd hittades

    Lista kuntien, eduskunnan ja valtioneuvoston päätöksenteon (asianhallinta) tietojärjestelmistä sekä niiden verkko-osoitteet.

    Privatperson
    CSV