1 datamängd hittades

None: asiakirjahallinto osallistuminen asianhallinta Datamängd: Open Data Filformat: csv None: cc-zero-1.0

  • Lista kuntien, eduskunnan ja valtioneuvoston päätöksenteon (asianhallinta) tietojärjestelmistä sekä niiden verkko-osoitteet.

    Privatperson
    CSV