Yksityishenkilöt

Filter
asiakirjahallinto osallistuminen tietohallinto demokratia asianhallinta csv yksityishenkilo

1 datamängd hittades

    Lista kuntien, eduskunnan ja valtioneuvoston päätöksenteon (asianhallinta) tietojärjestelmistä sekä niiden verkko-osoitteet.

    Privatperson
    CSV