Yksityishenkilöt

Filter
hallinto informaatioteknologia demokratia csv hallinto-ja-julkinen-sektori

1 datamängd hittades

    Lista kuntien, eduskunnan ja valtioneuvoston päätöksenteon (asianhallinta) tietojärjestelmistä sekä niiden verkko-osoitteet.

    Privatperson
    CSV