1 datamängd hittades

None: osallistuminen hallinto tietojohtaminen valmistelu informaatioteknologia demokratia Datamängd: Open Data Filformat: csv

  • Lista kuntien, eduskunnan ja valtioneuvoston päätöksenteon (asianhallinta) tietojärjestelmistä sekä niiden verkko-osoitteet.

    Privatperson
    CSV