Yksityishenkilöt

Filter
tietohallinto demokratia asianhallinta Öppna data yksityishenkilo

1 datamängd hittades

    Lista kuntien, eduskunnan ja valtioneuvoston päätöksenteon (asianhallinta) tietojärjestelmistä sekä niiden verkko-osoitteet.

    Privatperson
    CSV