Yksityishenkilöt

Filter
valmistelu informaatioteknologia asianhallinta cc-zero-1.0 csv Öppna data

1 datamängd hittades

    Lista kuntien, eduskunnan ja valtioneuvoston päätöksenteon (asianhallinta) tietojärjestelmistä sekä niiden verkko-osoitteet.

    Privatperson
    CSV