Least popular datasets

Google analytics showing top datasets with least views

Generated: november 28, 2020, 05:00 (UTC)

Options


Ladda ned: CSV JSON

Results

Most viewed datasets

Dataset Total views Initial entrance Entrances of total views Downloads
Kevyen liikenteen väylä (Tierekisterin tietolaji 166) 1 1 100.0% 0
Melutaso (yö) maantiet ja kadut 2017 1 1 100.0% 0
Kokonaisarkkitehtuurityön käynnistäminen kohdealueella 1 0 0.0% 0
Arkkitehtuurin käyttö hankkeissa ja projekteissa -ohje 1 1 100.0% 3
Pääkaupunkiseudun ilmanlaatutiedot 2013 1 0 0.0% 3
VAHTI-ohje 2008/09 Hankkeen tietoturvaohje 1 1 100.0% 0
Monilähteisen valtakunnan metsien inventoinnin (MVMI) kartta-aineisto 2015 1 0 0.0% 0
Helsingin seudun kehysalueen väestö 31.12.1990 alkaen sekä väestöennuste vuoteen 2041 asti 1 0 0.0% 0
VAHTI-ohje 2003/2 Turvallinen etäkäyttö turvattomista verkoista 1 1 100.0% 0
Turku energian ympäristötaideteokset 1 0 0.0% 0
Helsingin tulo- ja lähtömuutto lääneittäin 1911-1994 1 0 0.0% 0
Päällystetty tie (Digiroad-tietolaji) 1 1 100.0% 0
Meren hydrografia- ja virtausennustedata HBM 1 0 0.0% 0
Riihimäen ilmakuva 1 1 100.0% 0
Pääkaupunkiseudun typpidioksidin vuosiraja-arvon ylitysalue 1 0 0.0% 0
Helsingin kaupungin kartta vuodelta 1925 1 0 0.0% 0
Terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen arkkitehtuurikäsikirja 1 1 100.0% 0
Monilähteisen valtakunnan metsien inventoinnin (MVMI) kartta-aineisto 2009 1 1 100.0% 0
JHS 175 Julkisen hallinnon sanastotyöprosessi 1 0 0.0% 0
JHS 169 Avoimen lähdekoodin ohjelmien käyttö julkisessa hallinnossa 1 1 100.0% 0