Öppenhet (Fem stjärnor)

Datamängder poängsatta efter kriterierna av Tim Berners-Lees Femstjärnemodellen – öppen licens, öppen tillgänglighet, strukturerade, öppet format, enhets-URI:er, länkning.

Genererat: december 10, 2023, 05:03 (UTC)

Alternativ

Alla organisationer

Ladda ned: CSV JSON

Resultat

  • Medeltal stjärnor: 5.0
  • Totalt stjärnor: 5
  • Värderade datamängder: 1 / 1
  • Fördelning av stäjrnor:
    Utan värdering Stjärnor 0 Stjärnor 1 Stjärnor 2 Stjärnor 3 Stjärnor 4 Stjärnor 5
    0 0 0 0 0 0 1
Datamängd Beskrivning Stjärnor Reason
Kassu - Kasvien suomenkieliset nimet ­-ontologia 5 Cache filepath does not exist: "/srv/ytp/resource_cache/8e/8ebd623f-65c0-417f-a9db-3ff399ca37d1/data". Could not determine a file extension in the ...