Öppenhet (Fem stjärnor)

Datamängder poängsatta efter kriterierna av Tim Berners-Lees Femstjärnemodellen – öppen licens, öppen tillgänglighet, strukturerade, öppet format, enhets-URI:er, länkning.

Genererat: juli 22, 2024, 05:02 (UTC)

Alternativ

Alla organisationer

Ladda ned: CSV JSON

Resultat

  • Medeltal stjärnor: 0.7
  • Totalt stjärnor: 2
  • Värderade datamängder: 3 / 3
  • Fördelning av stäjrnor:
    Utan värdering Stjärnor 0 Stjärnor 1 Stjärnor 2 Stjärnor 3 Stjärnor 4 Stjärnor 5
    0 2 0 1 0 0 0
Datamängd Beskrivning Stjärnor Reason
Alavuden kaupungin ostolaskut 2021 0 License not open
Alavuden kaupungin ostolaskut 2023 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Alavuden kaupungin ostolaskut 2022 0 License not open