Öppenhet (Fem stjärnor)

Datamängder poängsatta efter kriterierna av Tim Berners-Lees Femstjärnemodellen – öppen licens, öppen tillgänglighet, strukturerade, öppet format, enhets-URI:er, länkning.

Genererat: september 29, 2023, 05:03 (UTC)

Alternativ

Alla organisationer

Ladda ned: CSV JSON

Resultat

  • Medeltal stjärnor: 0.0
  • Totalt stjärnor: 0
  • Värderade datamängder: 27 / 27
  • Fördelning av stäjrnor:
    Utan värdering Stjärnor 0 Stjärnor 1 Stjärnor 2 Stjärnor 3 Stjärnor 4 Stjärnor 5
    0 27 0 0 0 0 0
Datamängd Beskrivning Stjärnor Reason
Aeromagneettinen anomaliakartta 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Connection error: HTTPSConnectionPool(host='hakku.gtk.fi', port=443): Max retr...
Aeroradiometrinen kaliumkartta 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Connection error: HTTPSConnectionPool(host='hakku.gtk.fi', port=443): Max retr...
Aeroradiometrinen toriumkartta 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Connection error: HTTPSConnectionPool(host='hakku.gtk.fi', port=443): Max retr...
Aeroradiometrinen totaalisäteilykartta 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Connection error: HTTPSConnectionPool(host='hakku.gtk.fi', port=443): Max retr...
Aeroradiometrinen uraanikartta 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Connection error: HTTPSConnectionPool(host='hakku.gtk.fi', port=443): Max retr...
Aeroradiometrinen yhdistelmäkartta (kalium, torium ja uraani) 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Connection error: HTTPSConnectionPool(host='hakku.gtk.fi', port=443): Max retr...
Aerosähkömagneettinen imaginäärikomponenttikartta 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Connection error: HTTPSConnectionPool(host='hakku.gtk.fi', port=443): Max retr...
Aerosähkömagneettinen näennäinen ominaisvastuskartta 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Connection error: HTTPSConnectionPool(host='hakku.gtk.fi', port=443): Max retr...
Aerosähkömagneettinen reaalikomponenttikartta 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Connection error: HTTPSConnectionPool(host='hakku.gtk.fi', port=443): Max retr...
Happamat sulfaattimaat 1:250 000 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Connection error: HTTPSConnectionPool(host='hakku.gtk.fi', port=443): Max retr...
Kalliogeokemia 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Connection error: HTTPSConnectionPool(host='hakku.gtk.fi', port=443): Max retr...
Kalliogeokemia 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Connection error: HTTPSConnectionPool(host='hakku.gtk.fi', port=443): Max retr...
Kallioperä 1:100 000 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Connection error: HTTPSConnectionPool(host='hakku.gtk.fi', port=443): Max retr...
Kallioperä 1:1 000 000 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Connection error: HTTPSConnectionPool(host='hakku.gtk.fi', port=443): Max retr...
Kallioperä 1:1 000 000 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Connection error: HTTPSConnectionPool(host='hakku.gtk.fi', port=443): Max retr...
Kallioperä 1:100 000 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Connection error: HTTPSConnectionPool(host='hakku.gtk.fi', port=443): Max retr...
Kallioperä 1:200 000 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Connection error: HTTPSConnectionPool(host='hakku.gtk.fi', port=443): Max retr...
Kallioperä 1:200 000 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Connection error: HTTPSConnectionPool(host='hakku.gtk.fi', port=443): Max retr...
Kallioperä 1:5 000 000 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Connection error: HTTPSConnectionPool(host='hakku.gtk.fi', port=443): Max retr...
Lentogeofysikaalinen magneettinen anomaliakartta 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Connection error: HTTPSConnectionPool(host='hakku.gtk.fi', port=443): Max retr...
Maaperä 1:1 000 000 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Connection error: HTTPSConnectionPool(host='hakku.gtk.fi', port=443): Max retr...
Maaperä 1:200 000 (maalajit) 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Connection error: HTTPSConnectionPool(host='hakku.gtk.fi', port=443): Max retr...
Maaperä 1:200 000 (maalajit) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Maaperä 1:20 000 / 1:50 000 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Connection error: HTTPSConnectionPool(host='hakku.gtk.fi', port=443): Max retr...
Magneettinen korkealentoaineisto 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Connection error: HTTPSConnectionPool(host='hakku.gtk.fi', port=443): Max retr...
Pohjatutkimukset 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Suomen pintageologia 1:1 000 000 OneGeology – Europe 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 404 Not Found. Attempted on 16/09/2023. Tried 35...