Öppenhet (Fem stjärnor)

Datamängder poängsatta efter kriterierna av Tim Berners-Lees Femstjärnemodellen – öppen licens, öppen tillgänglighet, strukturerade, öppet format, enhets-URI:er, länkning.

Genererat: december 7, 2023, 05:03 (UTC)

Alternativ

Alla organisationer

Ladda ned: CSV JSON

Resultat

  • Medeltal stjärnor: 1.9
  • Totalt stjärnor: 13
  • Värderade datamängder: 7 / 7
  • Fördelning av stäjrnor:
    Utan värdering Stjärnor 0 Stjärnor 1 Stjärnor 2 Stjärnor 3 Stjärnor 4 Stjärnor 5
    0 1 0 5 1 0 0
Datamängd Beskrivning Stjärnor Reason
Helsingin kaupungin peruskoulujen kielivalinnat 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Helsingin kaupungin oppilaaksiottoaluerajat 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Helsingin lukioiden sisäänpääsyrajat 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Helsingin lukioiden yhteishaun tulokset 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Helsingin päivähoitotilastot 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Helsingin perus- ja 2. asteen opetuksen oppilasmäärät kouluittain 2 Content of file appeared to be format "XLSX" which receives openness score: 2.
Rajapinta pääkaupunkiseudun kansalais- ja työväenopistojen kurssitietoihin 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.