Öppenhet (Fem stjärnor)

Datamängder poängsatta efter kriterierna av Tim Berners-Lees Femstjärnemodellen – öppen licens, öppen tillgänglighet, strukturerade, öppet format, enhets-URI:er, länkning.

Genererat: november 29, 2023, 05:02 (UTC)

Alternativ

Alla organisationer

Ladda ned: CSV JSON

Resultat

  • Medeltal stjärnor: 2.3
  • Totalt stjärnor: 46
  • Värderade datamängder: 20 / 20
  • Fördelning av stäjrnor:
    Utan värdering Stjärnor 0 Stjärnor 1 Stjärnor 2 Stjärnor 3 Stjärnor 4 Stjärnor 5
    0 4 1 0 15 0 0
Datamängd Beskrivning Stjärnor Reason
Helsingin ja Espoon kaupunkipyörillä ajetut matkat 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Helsingin seudun pyörälaskennat 3 Content of file appeared to be format "KML" which receives openness score: 3.
HSL Bluetooth-majakat API 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Helsingin Seudun Liikenteen (HSL) asiakastyytyväisyystutkimus 3 The format of the file was not recognized from its contents. Could not determine a file extension in the URL. Format field "CSV" receives score: 3.
Helsingin Seudun Liikenteen (HSL) joukkoliikenteen pysäkit 3 Content of file appeared to be format "JSON" which receives openness score: 3.
Helsingin Seudun Liikenteen (HSL) joukkoliikenteen risteyssolmut 3 Content of file appeared to be format "KML" which receives openness score: 3.
Helsingin Seudun Liikenteen (HSL) kaupunkipyöräasemat 3 Content of file appeared to be format "JSON" which receives openness score: 3.
Helsingin seudun liikenteen (HSL) liityntäpysäköintipaikat 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Helsingin Seudun Liikenteen (HSL) linjat 3 Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3.
Helsingin Seudun Liikenteen (HSL) lipunmyyntirajapinta 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Helsingin Seudun Liikenteen (HSL) myyntipisteet 3 Content of file appeared to be format "KML" which receives openness score: 3.
Helsingin Seudun Liikenteen (HSL) nousijamäärät pysäkeittäin 3 Content of file appeared to be format "KML" which receives openness score: 3.
Helsingin Seudun Liikenteen (HSL) pysäkit linjoittain 3 Content of file appeared to be format "KML" which receives openness score: 3.
Helsingin Seudun Liikenteen (HSL) Reittioppaan kohdetietokanta 3 Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3.
Helsingin Seudun Liikenteen (HSL) maksuvyöhykkeet 3 Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3.
Helsingin Seudun Liikenteen (HSL) terminaalit 3 Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3.
Helsingin Seudun Liikenteen (HSL) vuoromäärät 3 Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3.
Helsingin Seudun Liikenteen (HSL) Reittiopas API 1 Content of file appeared to be format "GTFS" which receives openness score: None. URL extension "zip" relates to format "ZIP" and receives score: 1.
Suomenlinnan lautan matkustajamäärät 3 The format of the file was not recognized from its contents. Could not determine a file extension in the URL. Format field "JSON" receives score: 3.
Vantaan kaupunkipyöräasemat 3 Content of file appeared to be format "JSON" which receives openness score: 3.