Öppenhet (Fem stjärnor)

Datamängder poängsatta efter kriterierna av Tim Berners-Lees Femstjärnemodellen – öppen licens, öppen tillgänglighet, strukturerade, öppet format, enhets-URI:er, länkning.

Genererat: december 1, 2023, 05:03 (UTC)

Alternativ

Alla organisationer

Ladda ned: CSV JSON

Resultat

  • Medeltal stjärnor: 2.8
  • Totalt stjärnor: 78
  • Värderade datamängder: 28 / 28
  • Fördelning av stäjrnor:
    Utan värdering Stjärnor 0 Stjärnor 1 Stjärnor 2 Stjärnor 3 Stjärnor 4 Stjärnor 5
    0 2 0 0 26 0 0
Datamängd Beskrivning Stjärnor Reason
Aaltoennustedata WAM 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Aaltohavainnot 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Auringon säteilyhavainnot 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
FMI-ENFUSER ilmanlaatumalli 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Ilmanlaatumalli SILAM 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Ilman radioaktiivisuusvalvonta 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Ilmastonmuutosskenaariot 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Jäähavainnot 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Kaupunkien ja teollisuuden ilmanlaatuhavainnot 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Lentosäähavaintosanoma METAR 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Luotaushavainnot 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Merijääennustedata HELMI 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Meriveden hydrodynaaminen ennuste 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Meriveden korkeusennuste 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Sääennustedata HARMONIE-AROME 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Sääennustedata HARMONIE-AROME - mallipinnat 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Sääennustedata HARMONIE-AROME - painepinnat 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Säähavainnot 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Säähavaintojen hilamuotoiset kuukausiarvot 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Säähavaintojen ilmastolliset vertailuarvot 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Säähavaintojen kuukausiarvot 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Säähavaintojen vuorokausiarvot 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Säätutkahavainnot 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Salamahavainnot 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Taustailmanlaadun havainnot 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Tuuliatlas 2500m 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Tuuliatlas 250m 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Ulkoisen säteilyn valvonta 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.