Avoimuus (Five Stars)

Tietoaineistot arvioituna Tim Berners-Leen Five Stars of Openness -kriteeristöllä - avoin lisenssi, avoin saavutettavuus, rakenteisuus, avoin formaatti, entiteetti-URIt, linkitys.

Generated: Juli 6, 2020, 05:02 (UTC)

Options

Index of all organizations

Ladda ned: CSV JSON

Results

  • Average score: 0.0
  • Total stars: 0
  • Datasets given a score: 2 / 2
  • Score frequencies:
    Score TBC Score 0 Score 1 Score 2 Score 3 Score 4 Score 5
    1 1 0 0 0 0 0
Dataset Beskrivning Score Reason
OWL, Web Ontology Language 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Talousraportoinnin standardointisalkku None