Öppenhet (Fem stjärnor)

Datamängder poängsatta efter kriterierna av Tim Berners-Lees Femstjärnemodellen – öppen licens, öppen tillgänglighet, strukturerade, öppet format, enhets-URI:er, länkning.

Genererat: december 7, 2023, 05:03 (UTC)

Alternativ

Alla organisationer

Ladda ned: CSV JSON

Resultat

  • Medeltal stjärnor: 0.4
  • Totalt stjärnor: 3
  • Värderade datamängder: 8 / 8
  • Fördelning av stäjrnor:
    Utan värdering Stjärnor 0 Stjärnor 1 Stjärnor 2 Stjärnor 3 Stjärnor 4 Stjärnor 5
    0 7 0 0 1 0 0
Datamängd Beskrivning Stjärnor Reason
Kansallisbibliografia Fennica 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Finna 3 Content of file appeared to be format "JSON" which receives openness score: 3.
Metatietosanasto 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Digitoidut suomalaiset julkaisut 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Suomalaiset yhteisönimet 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
YSA - Yleinen suomalainen asiasanasto 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
YSO - Yleinen suomalainen ontologia 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 404 NOT FOUND. Attempted on 07/11/2023. Tried 82...
YSO-paikat 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.