Öppenhet (Fem stjärnor)

Datamängder poängsatta efter kriterierna av Tim Berners-Lees Femstjärnemodellen – öppen licens, öppen tillgänglighet, strukturerade, öppet format, enhets-URI:er, länkning.

Genererat: september 28, 2023, 05:03 (UTC)

Alternativ

Alla organisationer

Ladda ned: CSV JSON

Resultat

  • Medeltal stjärnor: 3.0
  • Totalt stjärnor: 45
  • Värderade datamängder: 16 / 16
  • Fördelning av stäjrnor:
    Utan värdering Stjärnor 0 Stjärnor 1 Stjärnor 2 Stjärnor 3 Stjärnor 4 Stjärnor 5
    1 0 0 0 15 0 0
Datamängd Beskrivning Stjärnor Reason
Etuuksien ratkaisut 3 Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3.
Kelan eläke-etuuden saajat ja keskimääräiset etuudet None
Kelan etuuksien saajat ja maksetut etuudet 3 Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3.
Kelan maksaman perustoimeentulotuen menot ja palautukset 3 Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3.
Kelan maksamat eläke-etuudet 3 Cache filepath does not exist: "/srv/ytp/resource_cache/26/261e81be-eac3-4947-8243-c9264adf032c/data.csv". URL extension "csv" relates to format "C...
Kelan työttömyysetuudet korvausperusteen mukaan 3 Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3.
Kelan työttömyysetuuksien saajat kuukauden lopussa 3 This file had not been downloaded at the time of scoring it. URL extension "csv" relates to format "CSV" and receives score: 3.
Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen saajat ja maksetut etuudet koko maa 3 Content of file appeared to be format "JSON" which receives openness score: 3.
Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen saajat ja maksetut etuudet kunnittain 3 Content of file appeared to be format "JSON" which receives openness score: 3.
Maksetut takuueläkkeet 3 Content of file appeared to be format "JSON" which receives openness score: 3.
Maksetut yleiset asumistuet 3 This file had not been downloaded at the time of scoring it. URL extension "csv" relates to format "CSV" and receives score: 3.
Perustoimeentulotuen saajakotitaloudet 3 Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3.
Perustoimeentulotuen saajat 3 Content of file appeared to be format "JSON" which receives openness score: 3.
Sairaanhoitokorvausten saajat ja maksetut korvaukset 3 This file had not been downloaded at the time of scoring it. URL extension "csv" relates to format "CSV" and receives score: 3.
Työmarkkinatuen saajat tukipäivien kertymän ja korvausperusteen mukaan 3 Content of file appeared to be format "JSON" which receives openness score: 3.
Vanhempainpäivärahojen saajat ja maksetut etuudet 3 This file had not been downloaded at the time of scoring it. URL extension "csv" relates to format "CSV" and receives score: 3.