Öppenhet (Fem stjärnor)

Datamängder poängsatta efter kriterierna av Tim Berners-Lees Femstjärnemodellen – öppen licens, öppen tillgänglighet, strukturerade, öppet format, enhets-URI:er, länkning.

Genererat: december 10, 2023, 05:03 (UTC)

Alternativ

Alla organisationer

Ladda ned: CSV JSON

Resultat

  • Medeltal stjärnor: 3.0
  • Totalt stjärnor: 6
  • Värderade datamängder: 2 / 2
  • Fördelning av stäjrnor:
    Utan värdering Stjärnor 0 Stjärnor 1 Stjärnor 2 Stjärnor 3 Stjärnor 4 Stjärnor 5
    0 0 0 0 2 0 0
Datamängd Beskrivning Stjärnor Reason
Keski-Suomen maakuntakaavayhdistelmä 3 This file had not been downloaded at the time of scoring it. Could not determine a file extension in the URL. Format field "WMS" receives score: 3.
Keski-Suomen maakuntakaavayhdistelmä yhtenäisessä tietomallissa 3 This file had not been downloaded at the time of scoring it. Could not determine a file extension in the URL. Format field "WMS" receives score: 3.