Öppenhet (Fem stjärnor)

Datamängder poängsatta efter kriterierna av Tim Berners-Lees Femstjärnemodellen – öppen licens, öppen tillgänglighet, strukturerade, öppet format, enhets-URI:er, länkning.

Genererat: november 29, 2023, 05:02 (UTC)

Alternativ

Alla organisationer

Ladda ned: CSV JSON

Resultat

  • Medeltal stjärnor: 0.0
  • Totalt stjärnor: 0
  • Värderade datamängder: 20 / 20
  • Fördelning av stäjrnor:
    Utan värdering Stjärnor 0 Stjärnor 1 Stjärnor 2 Stjärnor 3 Stjärnor 4 Stjärnor 5
    0 20 0 0 0 0 0
Datamängd Beskrivning Stjärnor Reason
ÄLYKKÄÄN TALOTEKNIIKAN PILOTTIKOHDE 0 License not open
Digikaava KIRA-digi-hankkeen loppuraportti FCG 0 License not open
KIRA-digi loppuraportti 0 License not open
KAVI - Kallionlaadun visualisointi maanalaisessa rakentamisessa - loppuraportti 0 License not open
Kiinteistöjen "big datan" hyödyntäminen uusien palvelujen ja liiketoimintamallien luomisessa 0 License not open
KIRA-digi-hanke: Keski-Suomen Kioskin, Satakunnan Pakin ja Etelä-Savon Eskun paikkatietorajapinnat 0 License not open
KIRA-Digi hanke VIRTUAALITEKNOLOGIOIDEN NOPEAN SOVELTAMISEN MALLIT 0 License not open
KIRA-digi-hankke_concrete_register 0 License not open
KIRA-digi-hankkeen loppuraportti 0 License not open
KIRA-Digi-hankkeen loppuraportti, rakennuslupatietojen massadigitointi 0 License not open
Kira-digi-kokeilu: Avoin kaupunkidata vauhdittaa kaupunkivisualisointia 0 License not open
KIRA-digi loppuraportti 0 License not open
Kira-digi loppuraportti Building-AI 0 License not open
KIRA-digi loppuraportti 0 License not open
KIRA-DIGI-raportti-APInf-Rajapintahallinta-vaatimukset-kira-alue 0 License not open
Kira-digi tulosraportti: Uuden sukupolven VR-laitteiden sovellutukset rakennusprojekteissa 0 License not open
KTI Kiradigi-mallin pilotointi transaktioprosessissa 0 License not open
MAKU-digi: Maaperäsidonnaisten kustannusten digitalisaatio 0 License not open
Tekoäly ja rakennusten ennakoiva kunnossapito 0 File could not be downloaded. Reason: URL invalid. Error details: Invalid url scheme. Please use one of: https ftp http. Attempted on 29/10/2023. T...
Tietomallit rakennusten turvallisuuden varmistamisessa KIRA-digi kokeiluhankkeen loppuraportti 0 License not open