Öppenhet (Fem stjärnor)

Datamängder poängsatta efter kriterierna av Tim Berners-Lees Femstjärnemodellen – öppen licens, öppen tillgänglighet, strukturerade, öppet format, enhets-URI:er, länkning.

Genererat: november 28, 2023, 05:02 (UTC)

Alternativ

Alla organisationer

Ladda ned: CSV JSON

Resultat

  • Medeltal stjärnor: 3.0
  • Totalt stjärnor: 9
  • Värderade datamängder: 3 / 3
  • Fördelning av stäjrnor:
    Utan värdering Stjärnor 0 Stjärnor 1 Stjärnor 2 Stjärnor 3 Stjärnor 4 Stjärnor 5
    0 0 0 0 3 0 0
Datamängd Beskrivning Stjärnor Reason
Kirkkonummen ajantasa-asemakaava 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Kirkkonummen kantakartta 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Kirkkonummen opaskartta 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.