Öppenhet (Fem stjärnor)

Datamängder poängsatta efter kriterierna av Tim Berners-Lees Femstjärnemodellen – öppen licens, öppen tillgänglighet, strukturerade, öppet format, enhets-URI:er, länkning.

Genererat: maj 23, 2024, 05:02 (UTC)

Alternativ

Alla organisationer

Ladda ned: CSV JSON

Resultat

  • Medeltal stjärnor: 1.2
  • Totalt stjärnor: 6
  • Värderade datamängder: 5 / 5
  • Fördelning av stäjrnor:
    Utan värdering Stjärnor 0 Stjärnor 1 Stjärnor 2 Stjärnor 3 Stjärnor 4 Stjärnor 5
    0 3 0 0 2 0 0
Datamängd Beskrivning Stjärnor Reason
Finlex – laki ja oikeus avoimena linkitettynä datana 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Hallinto-oikeuksien ratkaisuja 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 404 Not Found. Attempted on 21/05/2024. Tried 18...
Hovioikeuksien ratkaisuja 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 404 Not Found. Attempted on 21/05/2024. Tried 18...
Kansalaisaloite.fi 3 Content of file appeared to be format "JSON" which receives openness score: 3.
Kuntalaisaloite.fi 3 Content of file appeared to be format "JSON" which receives openness score: 3.