Öppenhet (Fem stjärnor)

Datamängder poängsatta efter kriterierna av Tim Berners-Lees Femstjärnemodellen – öppen licens, öppen tillgänglighet, strukturerade, öppet format, enhets-URI:er, länkning.

Genererat: september 28, 2023, 05:03 (UTC)

Alternativ

Alla organisationer

Ladda ned: CSV JSON

Resultat

  • Medeltal stjärnor: 2.4
  • Totalt stjärnor: 441
  • Värderade datamängder: 197 / 197
  • Fördelning av stäjrnor:
    Utan värdering Stjärnor 0 Stjärnor 1 Stjärnor 2 Stjärnor 3 Stjärnor 4 Stjärnor 5
    13 35 2 2 145 0 0
Datamängd Beskrivning Stjärnor Reason
Åland - Fornlämningar 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Åland - Fornlämningar WMS 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Åland - Natura 2000 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Åland - Natura 2000 WMS 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Ålands maritima kulturarv WFS 3 Content of file appeared to be format "JSON" which receives openness score: 3.
Ålands maritima kulturarv WMS 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Aloitetut ja valmistuneet asunnot 2012-2015 None
Aluevesivyöhykkeet 2012 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 410 Gone. Attempted on 15/09/2023. Tried 38 time...
Asumisen kerrosala uusissa asemakaavoissa Helsingin seudulla vuosina 2012-2015 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Avrinningsområden på Åland WFS 1 Content of file appeared to be format "ZIP" which receives openness score: 1.
Avrinningsområden på Åland WMS 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Community classification - divelines 2012 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Community valuation - divelines 2012 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
ELY-keskusten vesialueet 2012 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
FMNH / LUOMUS WFS-palvelu 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
FMNH / LUOMUS WMS-palvelu 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
FTIA INSPIRE Transport Networks Theme Dataset 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
FTIA INSPIRE - View Service (WMS) for Air Transport Networks 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Hauen lisääntymisaluemalli 2012 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Hauen lisääntymistodennäköisyys 2007 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 410 Gone. Attempted on 15/09/2023. Tried 37 time...
Helsingin kattojen lämpösäteily None
Helsingin kaupungin ajantasa-asemakaava 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Helsingin kaupungin kantakartta 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Helsingin kaupungin kiinteistökartta 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Helsingin kaupungin opaskartta 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Helsingin kaupungin ortoilmakuvat 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Helsingin kaupungin osoitteet 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Helsingin kaupungin rakennukset 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Helsingin kaupungin rakennuskieltokartta 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Helsingin kaupungin WFS-palvelu 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Helsingin kaupungin WMS-palvelu 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Helsingin kaupungin WMTS-palvelu 3 Content of file appeared to be format "WMTS" which receives openness score: 3.
Helsingin kaupungin yleiskaava 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Helsingin kaupungin yleisten alueiden rekisteri 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Helsingin kaupungin yleisten alueiden tapahtuma- ja maankäyttölupajärjestelmä (Winkki) 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Historialliset nuottaluomat 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
HSL:n maksuvyöhykkeet 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Ilmakuvakartoitus ihmispaineista 2020 2 Content of file appeared to be format "SHP" which receives openness score: 2.
Imatran ajantasa-asemakaava 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Imatran kantakartta 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Imatran opaskartta 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Imatran rakennuskiellot 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Imatran WMS palvelu 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Imatran yleiskaava 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
INSPIRE View Service (WMS) for Road Transport Networks 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Connection error: ('Connection aborted.', ConnectionResetError(104, 'Connectio...
Joukkoliikenteen pysäkki (Digiroad-tietolaji) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Kasviatlas 2021 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Kauniaisten ajantasa-asemakaava 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Kauniaisten opaskartta 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Kauniaisten ortokuva 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Kauniaisten osoitteet 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Kauniaisten virastokartta 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Kauniaisten WFS-palvelu 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Kauniaisten WMS-palvelu 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Keskeiset troolauslinjat Saaristomerellä 2003 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Kirkkonummen asemakaavaindeksi 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Kirkkonummen kunnan nimistötietokanta 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Kirkkonummen osoiterekisteri 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Korkeusmalli Varsinais-Suomen alueelta 2011 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 410 Gone. Attempted on 15/09/2023. Tried 36 time...
Köyliönjärven linnustollisesti arvokkaimmat alueet 2010 None
Kuhan lisääntymisaluemalli 2010 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Kuhan lisääntymisaluemalli 2011 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 410 Gone. Attempted on 15/09/2023. Tried 36 time...
Kuhanpoikasten esiintymistodennäköisyys 2008 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Kurikan ajantasa-asemakaava 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Kurikan opaskartta 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Lahden ilmakuva 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Lahden kantakartta 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Lahdenseudun ajantasa-asemakaava 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Lahdenseudun opaskartta 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Lahden WMS-palvelu 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Lempäälän ajantasa-asemakaava 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Lempäälän rakennukset None
Lempäälän rakennuskiellot None
Lempäälän yleiskaavat 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Liedon kulttuuriympäristön dokumentointi 2014 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Lorry parks on the road E18 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Lounais-Suomen kalastuspaikat 2013 2 Content of file appeared to be format "SHP" which receives openness score: 2.
Luken INSPIRE MVMI tiedostolatauspalvelu (Atom) 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Luken monilähteisen VMI:n (MVMI) katselupalvelu (WMS) 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
MAL-sopimuksen seuranta 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Marttilan asemakaavayhdistelmä 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Merikarvian Krookan rakennusinventointi ja historiallinen maisemaselvitys 2011 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 410 Gone. Attempted on 15/09/2023. Tried 36 time...
Monilähteisen valtakunnan metsien inventoinnin (MVMI) kartta-aineisto 2006 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Monilähteisen valtakunnan metsien inventoinnin (MVMI) kartta-aineisto 2009 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Monilähteisen valtakunnan metsien inventoinnin (MVMI) kartta-aineisto 2011 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Monilähteisen valtakunnan metsien inventoinnin (MVMI) kartta-aineisto 2013 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Monilähteisen valtakunnan metsien inventoinnin (MVMI) kartta-aineisto 2015 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Monilähteisen valtakunnan metsien inventoinnin (MVMI) kartta-aineisto 2017 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Monilähteisen valtakunnan metsien inventoinnin (MVMI) kartta-aineisto 2019 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Monilähteisen valtakunnan metsien inventoinnin (MVMI) kartta-aineisto 2021 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Mynämäki - Asemakaavojen yhdistelmä 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
NLS-FI INSPIRE Administrative Units Theme Dataset 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
NLS-FI INSPIRE Buildings Theme Dataset 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
NLS-FI INSPIRE Cadastral Parcels Theme Dataset 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
NLS-FI INSPIRE Download Service (WFS) for Administrative Units 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
NLS-FI INSPIRE Download Service (WFS) for Buildings/Point 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
NLS-FI INSPIRE Download Service (WFS) for Cadastral Parcels 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
NLS-FI INSPIRE Download Service (WFS) for Geographical Names 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
NLS-FI INSPIRE Download Service (WFS) for Hydrography Theme 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
NLS-FI INSPIRE Geographical Names Theme Dataset 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
NLS-FI INSPIRE Hydrography Theme Dataset 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
NLS-FI INSPIRE View Service for Buildings 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
NLS-FI INSPIRE View Service for Cadastral Parcels 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
NLS-FI INSPIRE View Service for Geographical Names 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
NLS-FI INSPIRE View Service for Hydrography Theme 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Occurences of some bottom animals in Turku, Naantali and Southeast Finland 2011 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Pääkaupunkiseudun aurinkosähköpotentiaali None
Pääkaupunkiseudun päiväväestö None
Paikkatietohakemisto None
Paimion katurekisteri 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Paimion osayleiskaavat 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Paimion palvelukohteet 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Paimion pilaantuneet maat 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Paimion rakennusrekisteri 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Paimion vireillä olevat asemakaavat 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Pietarsaaren kaupungin ajantasa-asemakaava 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Pietarsaaren kaupungin kantakartta 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Pietarsaaren kaupungin opaskartta 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Pyörien jakautuminen pyöräpysäkkien ulkopuolisille paikoille Turun keskusta-alueella 2020 None
Raision ajantasa-asemakaava 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Raision osoitteet 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Raision pohjakartta 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Raision WFS-palvelu 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Raision WMS-palvelu 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Raision yleiskaavat 0 License not open
Raision yleiskaavat 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Rovaniemen kaupungin ajantasa-asemakaava 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Rovaniemen kaupungin kantakartta 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Rovaniemen kaupungin opaskartta 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Rovaniemen WMS-palvelu 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Salon ajantasa-asemakaava 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Salon haja-asutusalueen opaskartta 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Salon kaupungin osoitteet 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Salon kaupungin WMS-palvelu 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Salon opaskartta 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Sastamalan asemakaavayhdistelmä 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Sastamalan asemakaavayhdistelmän WFS-palvelu 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Sastamalan suunnittelutarvealueet 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Sastamalan yleiskaavayhdistelmä 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Sastamalan yleiskaavayhdistelmän WFS-palvelu 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Sastamalan yleiskaavayhdistelmän WMS-palvelu 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Savitaipaleen asemakaavaindeksi 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Savitaipaleen asemakaavayhdistelmä 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Savitaipaleen karttapalvelu 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Savitaipaleen opaskartta 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Savitaipaleen ranta-asemakaavaindeksi 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Savitaipaleen ranta-asemakaavat 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Savitaipaleen WFS-palvelu 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Savitaipaleen yleiskaavaindeksi 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Savitaipaleen yleiskaavayhdistelmä 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
SeutuRAMAVA kaupunginosittain None
SeutuRAMAVA tilastoalueittain None
Skyddsområden på Åland WFS 3 Content of file appeared to be format "JSON" which receives openness score: 3.
Skyddsområden på Åland WMS 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Sotkamon ajantasa-asemakaava 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Sotkamon suunnittelutarvealueet 1 Content of file appeared to be format "PDF" which receives openness score: 1.
Suomen 3. Lintuatlas 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Suomen eliömaakunnat 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Taipalsaaren asemakaavaindeksi 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Taipalsaaren asemakaavayhdistelmä 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Taipalsaaren opaskartta 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Taipalsaaren ranta-asemakaavaindeksi 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Taipalsaaren ranta-asemakaavat 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Taipalsaaren WFS-palvelu 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Taipalsaaren yleiskaavaindeksi 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Taipalsaaren yleiskaavayhdistelmä 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Tampereen kaupungin Karttakuvapalvelu 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Tampereen kaupungin Tietokohdepalvelu 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Tampereen vireillä olevia asemakaavoja 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Connection error: HTTPConnectionPool(host='tampere.navici.com', port=80): Max ...
Tampereen yleis- ja osayleiskaavojen käyttötarkoitusalueet 3 Content of file appeared to be format "XML" which receives openness score: 3.
Traficomin syvyysmittausaineistojen latauspalvelun indeksi WFS 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Traficomin syvyysmittausaineistojen latauspalvelu WCS 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Turun ajantasa-asemakaava 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Turun alueellinen hulevesisuunnitelma 2014 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Server reported status error: 410 Gone. Attempted on 16/09/2023. Tried 36 time...
Turun kantakartta 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Turun keskusta-alueen julkiset pyöräpysäkit (yksityisillä mailla) 2020 None
Turun pienalueiden asuinrakennusten yleisimmät rakennusvuosikymmenet 2018 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Turun pienalueiden väkiluvut 2018 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Turun seudun ilmakuva 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Turun seudun opaskartta 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Turun WFS-palvelu 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Turun WMS-palvelu 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Tuusulan kunnan avoin WFS latausrajapinta 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Vantaan ajantasa-asemakaava 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Vantaan kantakartta 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Vantaan kaupungin ortoilmakuvat 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Vantaan kaupungin WFS-palvelu 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Vantaan kaupunkikarttaesitys 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Vantaan osoitteet 0 File could not be downloaded. Reason: Download error. Error details: Too many redirects. Attempted on 16/09/2023. Tried 35 times since 27/06/2023. ...
Vantaan osoitteet 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Vantaan rakennukset 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Vantaan yleiskaavojen yhdistelmä 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Varsinais-Suomen eduskuntavaalien tulosten WMS-palvelu 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.
Varsinais-Suomen kylien vuokrattavat talot ja tilat 2018 None
Vuokatin yleiskaava 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Yhtenäiskoordinaatisto (YKJ) ruudukko 3 Content of file appeared to be format "WFS" which receives openness score: 3.
Yleisimmät asuintalotyypit Turussa 2018 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.