Öppenhet (Five Stars)

Datamängder poängsatta efter kriterierna Five Stars of Openness av Tim Berners-Lee – öppen licens, öppen tillgänglighet, strukturerade, öppet format, enhets-URI:er, länkning.

Generated: September 20, 2020, 05:02 (UTC)

Options

Index of all organizations

Results

No results found.