Öppenhet (Fem stjärnor)

Datamängder poängsatta efter kriterierna av Tim Berners-Lees Femstjärnemodellen – öppen licens, öppen tillgänglighet, strukturerade, öppet format, enhets-URI:er, länkning.

Genererat: november 28, 2023, 05:02 (UTC)

Alternativ

Alla organisationer

Ladda ned: CSV JSON

Resultat

  • Medeltal stjärnor: 1.5
  • Totalt stjärnor: 3
  • Värderade datamängder: 3 / 3
  • Fördelning av stäjrnor:
    Utan värdering Stjärnor 0 Stjärnor 1 Stjärnor 2 Stjärnor 3 Stjärnor 4 Stjärnor 5
    1 1 0 0 1 0 0
Datamängd Beskrivning Stjärnor Reason
Pohjois-Savon maakuntakaava 2030 0 Content of file appeared to be format "HTML" which receives openness score: 0.
Pohjois-Savon maakuntakaavayhdistelmä yhtenäisessä tietomallissa None
Pohjois-Savon voimassa olevien maakuntakaavojen yhdistelmä 3 Content of file appeared to be format "WMS" which receives openness score: 3.