Öppenhet (Fem stjärnor)

Datamängder poängsatta efter kriterierna av Tim Berners-Lees Femstjärnemodellen – öppen licens, öppen tillgänglighet, strukturerade, öppet format, enhets-URI:er, länkning.

Genererat: september 28, 2023, 05:03 (UTC)

Alternativ

Alla organisationer

Ladda ned: CSV JSON

Resultat

  • Medeltal stjärnor: 3.0
  • Totalt stjärnor: 9
  • Värderade datamängder: 3 / 3
  • Fördelning av stäjrnor:
    Utan värdering Stjärnor 0 Stjärnor 1 Stjärnor 2 Stjärnor 3 Stjärnor 4 Stjärnor 5
    0 0 0 0 3 0 0
Datamängder Beskrivning Stjärnor Reason
Siilinjärven kunta ostolaskut 2020 3 Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3.
Siilinjärven kunta ostolaskut 2021 3 Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3.
Siilinjärven kunta ostolaskut 2022 3 Content of file appeared to be format "CSV" which receives openness score: 3.